Blaeu (1612, kaart 008)
Blaeu (1612, kaart 008)
Description Afbeeldinge der Zeecusten van Vrancrijck, van Olone af zuijdwaert tot Baijone, voort de custe van Biscaijen tot aende C. de Machi├žaca, gestelt op zijne rechte distantien van mijlen, streckinghen ende hoochten = Pourtraict des costes marines de la France, de Olone vers le zu iusques a Bayone, et le Biscaije iusques au Cape de Macbicaca, selon ses vraijes distances de lieus, routes et hauteurs du pole + Ontwerp vande Garonne, ofte Riviere van Bordeaux, hoemen in't op en af seijlen (vade mont af tot voor de stadt va Bordeaux) alle sande en plate schouwen sal = Pourtract de la Garonne, comment en montrant et devellant ladicte Riviere (de la bouche iusques a la ville de Bordeaux) on evitera tous bancx et lieux Datum: 1612 Plaats: Monding van de Gironde, Golf van Biskaje Author W. J. Blaeu JPG file - 3.59 MB - 6 692 x 3 075 pixels added on 2011-08-111 991 viewsMarine Gazetteer Places on this image:Bay of BiscayGironde Estuary From reference Voogt, C.J.; van Keulen, G. (1728). De Nieuwe Groote Ligt... (page [124]) Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License