Blaeu (1612, kaart 18)
Blaeu (1612, kaart 18)
Description Beschrijvinghe der zeecuste vade Zuijd sijde en Oost-zijde van Yerlant van de C. de Clare Oostwaert verbij de Eijlande va Saltez, Noordwaert tot ae Dondalck, hoeme alle havene aldaer beseijle sal, en waer voor me hem te hoeden heeft, alles gestelt op rechte streckige distatie en hoochte des Pools = Descriptio de les costes marines meridionales et Orientales d'Irlande, comencant du C. de Clare vers l'Est iusques a les isles de Saltez, de la vers le Nort iusques a Dondalck, coprennant touts havres et Ports desdictes costes, et monstrant comment on les navigera, et de quoij on se doibt garder Datum: 1612 Plaats: Kust van Ierland Author W. J. Blaeu JPG file - 3.80 MB - 6 580 x 3 038 pixels added on 2011-08-111 065 viewsMarine Gazetteer Places on this image:Irish Coast From reference Skelton, R.A.; Blaeu, W.J. (1964). Willem Jansz Blaeu (Wi... (page [176]) Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License