Blaeu (1612, kaart 41)
Blaeu (1612, kaart 41)
Description Ware afbeeldinghe vande Oostelijke Zeecusten van Schotlandt, van alle Inwijcken Havenen ende Rivieren daer aen geleghen, hoemen deselve beseijlen, ende voor wat Clippen, Droochten, en ondiepten men hem wachten ende hoeden sal, alles correctelijck gestelt na zijne rechte streckinghen ende distantien van mijlen = Vraije contrafaicture des costes Orientales de Schotlande, de touts Goulfes Havres et Rivieres la situez, comment on les navigera, et de quels rochers escueils et lieux secs on se faut garder Datum: 1612 Plaats: Oostkust van Schotland Author W. J. Blaeu JPG file - 3.84 MB - 6 569 x 3 053 pixels added on 2011-08-12682 viewsMarine Gazetteer Places on this image:Scotland East Coast From reference Skelton, R.A.; Blaeu, W.J. (1964). Willem Jansz Blaeu (Wi... (page [331]) Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License