Blaeu (1612, kaart 20)
Blaeu (1612, kaart 20)
Description Eygentlijck beworp naet leven van alle Havenen, gaten en Reeden, gheleghen aende Zeecusten van Engelandt, tusschen Engelandts eijndt, ende Poortlandt, oock vande rechte gelegentheijt vande Sorlinges, Hoemen deselve gewesten beseijlen ende hem van alles wat aldaer van Zanden, bancken, dippen, en ander ondiepten te ghemoeten is, wachten sal = Vraije et vive delincation, de touts les Havres, ports, et Rades de Mer, situez entre les Sorlinges, et Portlande, aussij la vraye situation desdictes Sorlinges, Comment on singlera lesdicts endroicts, et se gardera de tous sablons, bancs, rochers, et autres perilz quil y a a rencontrer Datum: 1612 Plaats: Het Kanaal Author W. J. Blaeu JPG file - 3.98 MB - 6 639 x 3 067 pixels added on 2011-08-111 557 viewsMarine Gazetteer Places on this image:English Channel From reference Skelton, R.A.; Blaeu, W.J. (1964). Willem Jansz Blaeu (Wi... (page [188]) Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License