Marine Gazetteer Image


Loppens (1953, fig. 6)

Loppens (1953, fig. 6)
Description: De kreek of oude monding van de Lekeleet, nu Vladsloovaart, afgescheiden van den Yser door een dijk, sedert dat de sluis verplaatst is naar het Oosten, in 1665. De kreek is sedertdien onveranderd bewaard gebleven ; de schorren zijn enkel veranderd in weiden. Het geheel geeft een klaar gedacht van het uitzicht der kustvlakte in het Lagunentijdvak, wanneer onze streek, vóór de bedijking, enkel bestond uit kreken, slikken en schorren. Plaats: Vladslo
Author: K. Loppens
JPG file - 1.51 MB - 1851 x 1435 pixels
added on 2012-07-18 - 138 views
Marine Gazetteer Places on this image:
Vladslo
From reference: Loppens, K. (1953). Geschiedenis van Nieupoort. Uitgave K... (page 79)

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License