Loppens (1953, fig. 6)
Loppens (1953, fig. 6)
Description De kreek of oude monding van de Lekeleet, nu Vladsloovaart, afgescheiden van den Yser door een dijk, sedert dat de sluis verplaatst is naar het Oosten, in 1665. De kreek is sedertdien onveranderd bewaard gebleven ; de schorren zijn enkel veranderd in weiden. Het geheel geeft een klaar gedacht van het uitzicht der kustvlakte in het Lagunentijdvak, wanneer onze streek, vóór de bedijking, enkel bestond uit kreken, slikken en schorren. Plaats: VladsloAuthor K. Loppens JPG file - 1.51 MB - 1851 x 1435 pixelsadded on 2012-07-18138 viewsMarine Gazetteer Places on this image:VladsloFrom reference Loppens, K. (1953). Geschiedenis van Nieupoort. Uitgave K... (page 79)Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License