Marine Gazetteer Image


Blaeu (1612, kaart 37)

Blaeu (1612, kaart 37)
Description: Eyghentlycke afbeeldinghe van de Riviere van Kola, met alle Eylandekens clippen ende Reden daer in gheleghen. Item de gheleghentheyt van Swetenoes ende Lombascho Datum: 1612 Plaats: Noord-Europees Rusland
Author: W. J. Blaeu
JPG file - 3.81 MB - 3462 x 3028 pixels
added on 2011-08-12 - 518 views
Marine Gazetteer Places on this image:
Northern European Russia
From reference: Skelton, R.A.; Blaeu, W.J. (1964). Willem Jansz Blaeu (Wi... (page [313])

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License