Marine Gazetteer Image


Blaeu (1612, kaart 03)

Blaeu (1612, kaart 03)
Description: Caarte vande Zuyder-Zee, en van de vermaerde Stromen ende Gaten van't Vlie ende Texel, wat zanden, platen, drooghten, diepten ende ondiepten daer in gheleghen zyn, ende hoemen die zoo in't op als afzeylen schouwen ende myden zal = Description de la Zuyder-Zee, et des tresrenommez fleuves du Texel et Vlie, monstrant tous fables, bancqs, secheresses et autres inconceniens sur lesdictes fleuves, et par quel moyen on les peult eviter Datum: 1612 Plaats: Waddenzee, Ijsselmeer, Markermeer, Waddeneilanden
Author: W. J. Blaeu
JPG file - 3.89 MB - 6684 x 3063 pixels
added on 2011-08-10 - 511 views
Marine Gazetteer Places on this image:
Wadden Sea
Wadden Islands
IJsselmeer
Markermeer
From reference: Skelton, R.A.; Blaeu, W.J. (1964). Willem Jansz Blaeu (Wi... (page [73])

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License