Marine Gazetteer Image


Van Keulen (1728, kaart 159)

Van Keulen (1728, kaart 159)
Description: Nieuwe Paskaart van de Straaten Sunda en Banca mitsgaders van een gedeelte van de Noord-Kust van Iava en van de Oost Kust van Sumatra als ook de Eylanden Banca en Billeton uyt de nauwkeurigste narichten opgestelt Datum: 1728 Plaats: Straat Soenda, Sumatra, Java, Bangka, Billiton
Author: J. & G. Van Keulen
JPG file - 4.05 MB - 7175 x 6204 pixels
added on 2011-08-09 - 562 views
Marine Gazetteer Places on this image:
Sunda Strait
Sumatra
Java
Bangka island
Billiton
From reference: de Marre, J.; van Keulen, J. (1753). De Nieuwe Groote Lic... (page [181])

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License