Marine Gazetteer Image


Van Keulen (1728, kaart 76)

Van Keulen (1728, kaart 76)
Description: Paskaart van een gedeelte van de Kust van Portugal Beginnende van Zurara tot 7 à 8 myl Besuyde de Barlenges met al zyn Diepte en Drooghte dus ver Naaukeurigh opgesoght Datum :1728 Plaats: Portugal
Author: J. & G. Van Keulen
JPG file - 4.06 MB - 7182 x 6227 pixels
added on 2011-08-03 - 600 views
Marine Gazetteer Places on this image:
Portugal
From reference: Voogt, C.J.; van Keulen, J. (1728). De Nieuwe Groote Lich... (page [270])

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License