Marine Gazetteer Image


Van Keulen (1728, kaart 37)

Van Keulen (1728, kaart 37)
Description: Paskaart van 't Noordelykste van de Kust van Finmarkken Alsmede een Gedeelte van Lapland Beginnende van C. Tromsondt tot Tiepena Naaukeurig opgestelt en veel fouten verbetert + Afbeeldinge van 't Eylandt ende Gelegemheyt van Wardhuys Naaukerigh opgestelt Datum :1728 Plaats:Finmarken
Author: J. & G. Van Keulen
JPG file - 4.09 MB - 7036 x 6223 pixels
added on 2011-08-02 - 448 views
Marine Gazetteer Places on this image:
Finnmark
From reference: Voogt, C.J.; van Keulen, G. (1728). De Nieuwe Groote Lich... (page [119])

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License